Mijn Stad in Beweging

Namens de gemeente Schiedam en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu nodigden we u van harte uit voor het middagsymposium Mijn Stad in Beweging. We lieten u graag kennismaken met de talloze proces-, project- en technologische innovaties die zijn toegepast bij het A4-project. Innovaties die u zeker kunnen inspireren én die zich lenen voor toepassing in úw situatie.

Marcel Houtkamp, Wethouder Ruimtelijke Ordening, Verkeer & Vervoer
Lydia Buist, Projectdirecteur Schiedam in Beweging
René Korenromp, Programmamanager Slimme en Gezonde Stad, Ministerie I&M

Rijksweg A4 als trigger

Uitdagingen op het gebied van civiele techniek, herontwikkeling, participatie, leefbaarheid, inpassing hebben elkaar gevonden bij de aanleg van rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam. Doordat de A4 in een landtunnel is aangelegd, hoort, ziet en ruikt u de rijksweg (bijna) niet. Op het tunneldak is een sportcomplex gerealiseerd en wordt een stadspark aangelegd. Op een deel van de vrijgekomen sportlocaties elders in Schiedam vindt woningbouw plaats. Door deze ontwikkelingen kan de stad kansen verzilveren op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Horen, zien en beleven op 11 mei 2017

Tijdens het middagsymposium kwamen de verschillende onderdelen van het A4-project aan bod via interactieve presentaties, debatten én rondleidingen langs de verschillende projectonderdelen. Ook werd met u de vertaalslag gemaakt naar landelijke toepassing van de opgedane kennis en ervaring. En externe deskundigen vanuit wetenschap en praktijk gaan dieper in op specifieke onderdelen van het project.

 Hoe komt uw stad in beweging? Hoe kan er een verbinding worden gelegd tussen de opgaven om:

  • de milieubelasting van de rijkswegen te verminderen
  • het leefklimaat in de steden te verbeteren
  • de sportverenigingen te vitaliseren 
  • de zoektocht naar woningbouwlocaties voor honderdduizenden woningen worden verbonden


Slimme en Gezonde Stad

Het gratis symposium Mijn Stad in Beweging wordt georganiseerd vanuit programma Slimme en Gezonde Stad van Ministerie van I&M. Binnen dit programma voeren de zes pilotsteden elk vanuit hun eigen behoefte pilots uit die leefbaarheid van steden ten goede komen. Naast Schiedam zijn Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Nijmegen aangesloten.