Programma 26 september

Tijdens deze dag laten we zien wat we in Groningen hebben bereikt binnen het thema
slimme stadslogistiek. Ook wordt een overzicht getoond door de andere SGS pilotsteden en zal het ministerie een vooruitblik geven over het vervolg op Slimme en Gezonde Stad. 

Hieronder vindt u het overzicht van de dag. 

13:00 - 13:30 uur            
Ontvangst in de Remonstrantse Kerk  


13:30- 14:30 uur             
Slimme en Gezonde Stad Wrap up

De resultaten van de deelprojecten van SGS met u worden gedeeld door de programmamanagers van de betreffende steden. 
 
Schiedam wordt omgeven en doorsneden door de A4 en A20, spoorwegen en de Nieuwe Maas. Dit zorgt voor een uitstekende bereikbaarheid van de stad en veel bedrijvigheid. Maar ook voor en een forse milieubelasting en een tweedeling van de stad. Het is dan ook een belangrijke opgave om gezondheid onderdeel te laten zijn van de projectscope van infrastructurele opgaven en verschillende schaalniveaus (straat-stad-regio-land) te verbinden. Met name de barrièrewerking van de A20 is verder onderzocht en stap voor stap wordt de barrière geslecht. Het onderzoek is deels verricht door de Breda University of applied sciences’ en zijn zullen een demonstratie geven van CycleSpex. Bert Vos van de gemeente Schiedam praat u bij.
 
Informatie over de andere steden volgt.
 
Vervolgens praat Rene Korenromp (Ministerie I&W Programmamanager Slimme en Gezonde Stad en Schone Lucht Akkoord) u bij over het Luchtbeleid in het Schone Lucht Akkoord en over de EU en het air-quality-beleid in relatie tot de Urban Agenda Partnership Air-quality. 


14:45 - 15:45 uur             
Parallelle themasessies SGS in Groningen
U kunt kiezen uit de onderstaande sessies. Iedere sessie wordt 2 keer gegeven. Ronde 1 begint om 14:45 uur. Ronde 2 begint om 15:15 uur.

Fietsstad
Groningen is een fietsstad en daardoor ook een leefbare stad. Door het groeiende aantal fietsers en fietsen ontstaan echter ook problemen zoals overlast door geparkeerde fietsen en doorstroming. Welke slimme oplossingen hebben we hiervoor verzonnen in Groningen en hoe brengen we deze oplossingen tot uitvoering?

Door: Erwin de Jager, verkeerskundige gemeente Groningen

Fietslogistiek
Groningen is een fietsstad. Het aandeel van cargobikes in het logistieke verkeer is echter nog klein. We zien wel een mooie toekomst voor fietslogistiek. Wat zijn de mogelijkheden, waar liggen de kansen en hoe pakken we dit in Groningen aan?

Door: Flip Konings (Cycloon Fietskoeriers) en Sjouke van der Vlugt (stadslogistiek gemeente Groningen)

Bouwlogistiek
Een groot aandeel van het logistieke verkeer in de (binnen)stad bestaat uit bouwlogistiek. Er wordt in de stad veel overlast ervaren van bouwlogistiek. Het gaat hierbij om grootschalige projecten, maar ook om kleine verbouwingen. Hoe kunnen we de overlast door bouwlogistiek beperken?

Door: Ian Bodewes (Hitachi Capital Mobility) en Mario Sabel (Stichting Energy Expo)

Slimme mobiliteit
Hoe ziet de mobiliteit in de stad er uit in de toekomst? Hoe maakt Groningen zich klaar voor de toekomstige mobiliteit? Wat zijn de mogelijkheden van Slimme Mobiliteit in de stadslogistie? En hoe kan Slimme Mobiliteit bijdragen aan een leefbare stad?

Door: Jantine Doornbosch (CEO Fooddrop) en Terry Albronda (Manager Slimme Mobiliteit gemeente Groningen)

                                                                                                                                                
16:00 - 16:45 uur               
Afsluiting met een drankje