Presentaties

Snelwegxstad.pdf Snelwegxstad
Snelweg x stad – De toekomst van de stedelijke ringweg - 1e ronde parallelsessies In 2016 zijn zeven multidisciplinaire ontwerpteams druk in de weer gew...
In 2016 zijn zeven multidisciplinaire ontwerpteams druk in de weer geweest met visies op de ruimtelijke opgaven rond de ringwegen van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Anticiperend op toekomstige vervoersmiddelen zoals elektrische en zelfrijdende auto’s, zochten zij naar mogelijke antwoorden op de vraag hoe de relatie tussen stad en snelweg verbetert kan worden in termen van leefbaarheid, ruimtegebruik en bereikbaarheid. De ontwerpen en strategieën die zijn ontwikkeld in het kader van de ontwerpstudie – en opgenomen in het boek ‘Snelweg x stad’ – geven een breed palet aan visies en toekomstbeelden, met bijbehorende strategieën om deze te realiseren. Tijdens de deelsessie ‘Snelweg x stad’ vertellen projectleiders Hans de Boer (TU Delft, DIMI) en Jutta Hinterleitner (BNA Onderzoek) over de opzet en de vraagstelling van de ontwerpstudie. Franceso Garofalo (Openfabric, project ‘A20- afwaarderen om op te waarderen’) licht het ontwerpvoorstel voor de A20 toe en Michel Schreinemachers (NEXT architects, project ‘A10 Gooiseweg – van autonome infrastructuur naar stedelijk weefsel’) vertelt over het ontwerp voor de knoop A10 Gooiseweg.
StedeninTransitie.pdf StedeninTransitie Derk Loorbach is directeur van DRIFT en Professor in Social-Economic T...
Derk Loorbach is directeur van DRIFT en Professor in Social-Economic Transitions aan de Faculty voor Social Science, beide aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Derk is een van de oprichters van de Transition Management aanpak als nieuwe vorm van governance voor duurzame ontwikkeling.
RinglandAntwerpen.pdf RinglandAntwerpen
Ringland Antwerpen - 3e ronde parallelsessies Het project Ringland profileert zich als een totaaloplossing voor de m...
Het project Ringland profileert zich als een totaaloplossing voor de mobiliteit en de leefbaarheid in en om Antwerpen. Het gaat goed met dit project (zie ook http://ringland.be/) er is € 1,25 miljard beschikbaar gesteld voor 1e fase 'overtunneling'. Sven Augusteyns is als stedenbouwkundige betrokken bij het project Ringland Antwerpen en praat u bij over dit inspirerende project.
Waardevanondergrondsbouwen.pdf Waardevanondergrondsbouwen
Wat is de maatschappelijke en economische waarde van ondergronds bouwen? - 2e ronde parallelsessies De afgelopen decennia zijn er tal van ondergrondse bouwprojecten min o...
De afgelopen decennia zijn er tal van ondergrondse bouwprojecten min of meer geruisloos verrezen (of verzonken). Deze ondergrondse projecten leveren vaak meer op dan de feitelijk tunnel, ondergrondse parkeergarage of souterrain. Ze maken onderdeel uit van hun omgeving en voegen daar waarde aan toe. Wat is die toegevoegde waarde eigenlijk? Hoe helpen deze ondergrondse bouwprojecten aan het realiseren van een slimme en gezonde stad? Hoe brengen ze de stad in beweging? Door het ex-post evalueren van gerealiseerde projecten komen de zachte aspecten rondom besluitvorming in beeld én de harde kosten en baten. Het uiteindelijk doel is zowel een gesprekskader voor bestuurders als beter en slimmer baatgericht ontwerpen. Bouwstenen voor de slimme en gezonde stad! De resultaten van het Souterrain in Den Haag zijn er al, hoe zit dat met de A4 in Schiedam?
SGS.pdf SGS Evelyn Hijink vertelt over het Slimme en Gezonde Stad (SGS) programma ...
Evelyn Hijink vertelt over het Slimme en Gezonde Stad (SGS) programma en de plek die Schiedam heeft vervuld als eerste pilot-stad. Verder stipt ze de samenwerking tussen het Rijk en de stad aan. En dan vooral de urgentie van een lange termijn visie/plan omdat de steden/wegen dichtslibben, zeker gezien de voorspelde groei en verdichtingsopgave.
24panklareoplossingen.pdf 24panklareoplossingen
Studentenwerk @Schiedam: 24 panklare oplossingen - 1e ronde parallelsessies Vanuit verschillende perspectieven en rollen hebben studenten Bouwkund...
Vanuit verschillende perspectieven en rollen hebben studenten Bouwkunde de casus ‘Schiedam A20 zone: integratie van snelweg en stad’ onder de loep genomen. In deze sessie krijgt u een overzicht van de werkwijze en bevindingen van de studenten. Fris en groen, out of the box, niet gehinderd door al te gedetailleerde voorkennis van het gebied, de instituties, en reeds bewandelde paden, maar wel met rugdekking van vele experts en dichterbij de toekomst, komen zij tot ontwerp oplossingen voor het gebied.
Verdwijnendverkeer.pdf Verdwijnendverkeer
Verdwijnend verkeer - 3e ronde parallelsessies Mag je bij herinrichtingsprojecten verwachten dat een deel van het aut...
Mag je bij herinrichtingsprojecten verwachten dat een deel van het autoverkeer ‘verdwijnt’ en niet meer terugkeert op het traject of een alternatief traject? En in welke mate lost het verkeer op? Welke factoren bepalen dat verkeerbewegingen verdampen en in hoeverre kan ‘verdwijnend verkeer’ bijdragen aan belangen als bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid? TNO en het RIVM hebben deze vragen van Gemeente Eindhoven onderzocht in opdracht van het ministerie van I
Transitiesinmobiliteitenlogistiek.pdf Transitiesinmobiliteitenlogistiek Welke transities ten aanzien van mobiliteit en logistiek zijn mogelijk...
Welke transities ten aanzien van mobiliteit en logistiek zijn mogelijk om de stad aantrekkelijk, gezond en bereikbaar te houden? Hoe kunnen wij als gemeente voorkomen dat de vervoersbewegingen en het aantal auto’s in het stedelijk gebied verder toenemen door deze transities en met welke maatregelen zijn ze te beïnvloeden? Welk instrumentarium geeft daarbij inzicht in de effecten van deze maatregelen op aantrekkelijkheid, gezondheid en bereikbaarheid? Hoe kunnen wij als gemeente voorkomen dat door het veranderende koopgedrag de vervoersbewegingen in het stedelijk gebied toenemen? TNO en de Universiteit Utrecht hebben deze vragen onderzocht in opdracht van het ministerie van I
Belangenmanagement.pdf Belangenmanagement
Bewuster omgaan met externe belangen in gebiedsontwikkeling (deel 1 van de 2) - 2e ronde parallelsessies Bewuster omgaan met externe belangen in gebiedsontwikkeling Van bedre...
Bewuster omgaan met externe belangen in gebiedsontwikkeling Van bedreiging naar kans: Rijkswaterstaat gaat een weg aanleggen, verleggen of verbreden? Ziet u dit als een bedreiging? Hoe zet u die dan om in een kans?